Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στη Civitel Hotels & Resorts κατανοούμε πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά όλους μας καθώς αντανακλά τις βασικές αρχές της κοινωνίας στην οποία ζούμε αλλά και ταυτόχρονα οφείλει να συμβαδίζει με την εταιρική ανάπτυξη και αριστεία.

  • Η Προστασία του Περιβάλλοντος είναι για εμάς προτεραιότητα και απόλυτα ταυτισμένη με τη συνείδηση της εταιρείας μας. Διατηρούμε και αναπτύσσουμε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με στόχο τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης, περιορίζοντας στο ελάχιστο τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον μέσα από διαδικασίες που ορίζουν οι Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Διαθέτουμε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, πιστοποιημένο από το 2005 με το διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 μέσω του οποίου επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση της ασφάλειας-ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και εντέλει ο σεβασμός στον τελικό καταναλωτή.
  • Διατηρούμε Συνεργασίες με σημαντικούς κοινωνικούς φορείς όπως το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’ και το ΄Make-A-Wish’ Ελλάδος, προσφέροντας προϊόντα ή παρέχοντας εθελοντική εργασία.
  • Κατανοώντας τις ανάγκες αλλά και τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλουμε στην Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και υποστηρίζουμε τοπικές πρωτοβουλίες. Η προσφορά μας είναι διαρκής αλλά παραμένει πάντα διακριτική.

Δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωση της στρατηγικής της Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), καθώς και την ενθάρρυνση των συνεργατών μας να εφαρμόζουν τα πρότυπά της.