Οικολογική Συνείδηση

Η Ελλάδα είναι μια πραγματικά όμορφη χώρα, και ο όμιλος Civitel προσπαθεί για τη διατήρηση της. Για το λόγο αυτό η εταιρεία έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες φιλικές προς το περιβάλλον ώστε να διαφυλαχθεί το τοπίο για τους μόνιμους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις μελλοντικές γενιές.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων είναι τα κύρια σημεία της οικολογικής φιλοσοφίας των καταλυμάτων της Civitel. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, χρησιμοποιώντας ηλιακούς συλλέκτες για τη θέρμανση του νερού, καθώς και της χρήσης του φυσικού αερίου (όπου είναι δυνατόν) για το μαγείρεμα και τη θέρμανση (ξενοδοχεία στη Αθήνα). Μετρήσεις επίσης γίνονται για την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη χρήση τους.

Κύριο μέρος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανακύκλωση, όπου τα ξενοδοχεία έχουν θέσει σε εφαρμογή προγράμματα ανακύκλωσης για τα σκουπίδια (διαχωρισμός αλουμινίου, χαρτιού, γυαλιού), καθώς και για τις μπαταρίες. Επιπλέον, το Civitel Creta Beach στην Κρήτη, κατά την πρόσφατη ανακαίνισή του, έχει χρησιμοποιήσει πέτρα και άλλα δομικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον για να εξασφαλίσει ένα βιοκλιματικό περιβάλλον και το οποίο ταιριάζει συνάμα με την αρχιτεκτονική του νησιού. Το ξενοδοχείο φροντίζει επίσης για τον καθαρισμό της παραλίας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, στους κήπους του ξενοδοχείου χρησιμοποιούνται βιολογικά φυτοφάρμακα, όπως επίσης γίνεται βιολογικός ψεκασμός για την καταπολέμηση των κουνουπιών, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ο όμιλος Civitel έχει θέσει ως προτεραιότητα του να χρησιμοποιεί τοπικά συστατικά και εγχώρια προϊόντα, συμβάλλοντας στη μείωση κόστους μεταφοράς (και των ποσοστών του διοξειδίου του άνθρακα), αλλά και ενθαρρύνοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.